Sýkora uhelníček ( Parus ater)

sykora_uhelnicek.jpg

Foto: www.naturfoto.cz

 

Malý, asi 11 cm dlouhý ptáček, který váží kolem 9g. Má černou hlavičku a hrdélko, na tvářích dvě velké bílé skvrny, které sahají až dozadu na krk. Další výraznou skvrnu má na šíji. Hřbet je šedavý, bříško světlé. Uhelníček je sice drobný, ale obývá pořádný kus světa. Vyskytuje se od západní Evropy až do Anglie, daleko na východě u Ochotského moře a na Kamčatce. Na severu dosahuje až k Bílému moři, severnímu Uralu a Jakutsku. Na jihu žije v severní Africe, na Sardinii, na Kypru, ve středomořských zemích, v severní Číně, ve východním Himálaji a i v Japonsku.

V jižních částech svého výskytu bývá uhelníček většinou stálým ptákem, severští úhelníčci mají sklon k potulování, někdy až k pravidelnému tahu. Žije nejvíce v jehličnatých lesích, hlavně jedlových. Vyhýbá se hlubokým a rozsáhlým lesům a nejspíše ho najdeme tam, kde je porost členitější. Žije i ve smíšených lesích, ale hnízdí výhradně v jehličnatých partiích. Uvidíme ho díky jeho velikosti jen těžko, ale vyniká jeho jednoduchá písnička: „fiťu, fiťu“ nebo „vidi,vidi,vidi“. Když je pohodě, můžeme slyšet tiché „sit“ nebo „sitsit“. V dnešních jehličnatých lesích je nouze o duté kmeny, a tak má uhelníček mnoho práce, aby našel vhodnou dutinku, do níž by mohl uložit svá vajíčka. Jsou-li v jeho okolí budky, tak se do nich ochotně nastěhuje.Jinak si hledá vhodné místo ve starých pařezech, v děrách pod kořeny, ve skalních puklinách a dokonce i ve zvířecích norách. Hnízdo si vystele mechem a zvířecí srstí. Koncem dubna až začátkem května samička snese první snůšku 10 – 11 vajíček, která jsou červeně kropenatá. Druhá lení snůška už nebývá tak početná. Mláďata se líhnou po 14 až 16 dnech a hnízdo opouštějí za 16 až 17 dnů po vylíhnutí. Rodiče je ještě dalších 14 dní po vylétnutí krmí.

Uhelníček se krmí stejnou potravou jako ostatní sýkorky, tzn. škodlivým hmyzem, hubí i kůrovce, nosatce, klikorohy apod. Tím se stává pro les velmi užitečným.Živí se ale i rostlinou potravou, podle některých údajů až ze 60% ( semena jehličnatých stromů...)

V našich lesích není nijak vzácný, ale ani přemnožený – tvoří cca 5% z celého hejna sýkor a ostatních ptáků, kteří se v zimě sdružují. Kdyby uhelníček nacházel více vhodných míst ke hnízdění, patrně by se rozšířil mnohem více. Jejich hnízda ale ničí přívaly vod i jiní nepřátelé. V tomto případě může pomoci člověk umísťováním ptačích budek.