Skorec vodní (Cinclus cinclus)


  skorec_vodni01.jpg   skorec_vodni02.jpg   skorec_vodni03.jpg

Foto: www.naturfoto.cz

Je rozšířen téměř v celé Evropě. Najdeme ho i v Asii, ale tam je jeho výskyt roztříštěn na drobnější oblasti, a také v SZ Africe. Skorec je stálý pták. Místy sice podniká menší výpravy, kdy hlavně v zimě ustupuje před sněhem do údolí. Má černohnědé, nenápadné zbarvení. Pouze na krku a na prsou mu svítí bílá skvrna. Není to nijak hojný pták, ale můžeme se s ním setkat ve všech našich horách. Zahnízdí však často i v níže položených oblastech, kde má přístup k proudící vodě, ve které si hledá potravu. Loví hlavně larvy hmyzu a korýše, a to mezi pěvci ojedinělým způsobem: jako potápěč vběhne do studené vody horské bystřiny, běhá po dně a pomáhá si přitom křídly jako vesly. Zobáčkem hledá a odlupuje hmyz nebo ho hledá pod kamínky. Je-li proud příliš prudký, zatne silné drápky do kamene, aby ho voda neodnesla. Když se vynoří, je úplně suchý, protože má velmi husté peří. vždy dobře promaštěné tukem z kostrční žlázy. Potravu hledá i pod vodou a dokonce pod ledem.

Vodu skorci neopouští ani v době hnízdění. Dokonce i materiál na hnízdo hledají pod vodou. Když náhodou seberou nějakou větvičku na břehu, nezapomenou ji řádně ve vodě navlhčit. Hnízdo si důmyslně ukrývá v těsné blízkosti vody, mnohdy za clonou padající vody, v dutinkách strmých břehů, pod můstky apod. Málokterý vetřelec se odváží jako skorec proletět clonou vodopádu a hnízdo ohrožovat. Hnízdo staví oba manželé společně. Skorci jsou nesnášenliví a každý jejich revír zabírá až 1 km potoka. Hnízdí 2x ročně a své vyvolené hnízdiště neopouštějí a pravidelně v něm vyvádějí mláďata několik let po sobě. Plná snůška obsahuje 4 – 6  bílých vajec, po 15 – 17 dnech se líhnou mladí. Po 3 týdnech už vyskakují z hnízda a hned se seznamují s vodou, kde si brzy počínají tak obratně jako jejich rodiče.

Hlas samečka je velmi melodický a příjemný. Sestává z hvízdavých a kloktajících zvuků a trylků.