Škeble rybniční (Anodonta cygnea)

Obrázek

Jedná se o našeho nejběžnějšího sladkovodního mlže, který je hojný hlavně ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. Její skořápky jsou široké, ploché a tenké a jejich vnitřní zámek je zakrnělý, protože škeble nemusí vzdorovat nárazům proudící vody a valících se oblázků.

Patří do skupiny vidlozubých, kteří se vyznačují tím, že na jejich levé misce je zadní zub zámku jakoby rozpolcený a do vzniklé mezery zapadá zub pravé misky. Z oplozených vajíček se líhnou larvy, které nějaký čas cizopasí přichycené na žábrách a kůži ryb. Potom vypadnou a na dně nabývají podoby mlže. Parazitické larvy však nezpůsobují rybám žádné větší škody. Škeble přispívají k samočištění vody, protože odfiltrují všechnu nečistotu. Nestravitelné částice slepí do tzv. nepravých exkrementů, které vyvrhují na dno. Drobný plankton zkonzumují a tlející organické částice vracejí do koloběhu živé hmoty.