Polák chocholačka (Aythya fuligula)

polak_chocholacka.jpg

Foto: www.naturfoto.cz

 

Je to severská kachna, která byla u nás dříve velmi vzácná. Rozšířila se ale tak, že hnízdí na mnoha rybnících. Je zbarvena jednoduše. Samec má černý hřbet, hlavu, krk, prsa a konec těla. Na bocích a na břiše je bílý. Můžeme rozeznat i bílé oči a chocholku na hlavě. Protože se však kachna potápí, bývá chocholka často přilepena k hlavě a není vidět. Samička je hnědá, má světlé břicho, maličkou chocholku a u kořene zobáku světlou skvrnu. Oba ptáci mají namodralý zobák. V letu má chocholačka bílou pásku po celé délce křídla.

Obývá sever Evropy a Asie s výjimkou nejsevernějších částí tundry. Nyní už hnízdí pravidelně i ve střední Evropě. Přezimuje na pobřeží Středozemního moře, na březích západní Evropy, na Nilu a v jižní Asii.

Chocholačky hnízdí někdy až v červnu a tak se stává, že ještě v prvních dnech kachních honů mají ještě nelétající mláďata na vodě a jejich matky bývají často odstřelovány, když úzkostlivě obletují místo, kde opustily svou rodinu. Tyto kachny s oblibou hnízdí v blízkosti kolonií racků, křeří jsou velmi dobrými hlídači a pokřikem upozorní na každého nepřítele.