Plotice obecná ( Rutilus rutilus)

plotice_obecna.jpg

Ilustrace: Květoslav Hísek, Naše ryby, Ottovo nakladatelství, s.r.o. 2000

 

Mezi lidmi je známá spíše pod názvem "bělice", ale to je nesprávný název, který navíc označuje i další druhy ryb. Je to naše nejhojnější ryba a můžeme si ji splést pouze s perlínem ostrobřichým. Odlišíme ji od perlína podle červených očí a břišní části, která je u plotice před řití zakulacená. Dostane-li se plotice do průtočných rybníků, rychle se rozmnožuje a dokáže se i přemnožit.

Plotice se při rozmnožování vytírá na rostliny, ale i na sklanaté břehy. Třoucí se hejno plotic bývá na kamenitém podloží velmi početné. Tvoří je několik tisíc kusů stejně velkých ryb, které se malátně pohybují u kamenů těsně pod hladinou. Nad takovým místem často krouží rackové a zmocňují se nejen nalepených jiker, ale i samotných ryb. Místa, kde se ryby třou se nazývají trdliště. Plotice jikry nalepí v několika vrstvách nad sebou, a tak mnoho jiker zaplísní a uhyne.

Plotice žije v celé Evropě a i v západní Sibiři. Živí se především potravou živočišnou, ale nevyhýbá se ani rostlinné potravě v podobě řas. Plotice najdeme ve vodách stojatých i tekoucích, pomalých i rychlých a někdy dokonce vstupuje i do vod slaných ( např. Baltské moře). Vzhledem ke svým menším rozměrům se stala plotice potravou pro mnoho dravých ryb. (štiku, candáta, úhoře, okouna). Po zdařilém výtěru, kdy se u břehu pohybují velká hejna plůdku, najdeme v blízkosti i okouny, kteří zde hodují a plůdek s oblibou požírají. Přesto jsou plotice početné - vždyť jedna jikrnačka má až 100 000 jiker. Plotice se využívají při výlovech následně ke krmení jiných hospodářských zvířat a chovných ryb. Dosahují velikosti kolem 20 až 30 dkg. V mnohých našich volných vodách tvoří tyto ryby až 50% celé populace.