Jelec tloušť (Leuciscus cephalus)

jelec_tloust.jpg

Ilustrace: Květoslav Hísek, Naše ryby, Ottovo nakladatelství, s.r.o. 2000

 

Dobře se rozezná podle vypouklé řitní ploutve, široké tlamy s velkými ústy, tmavě orámovaných velkých šupin. Kořeny břišních a prsních ploutví jsou zbarveny sytě červeně. Je pro něj typický pobyt v parmovém pásmu - tzn. v proudících vodách, ale najdeme ho i jinde. Někdy dokonce žije i ve stojatách vodách. Nejběžnější velikost jsou kusy o váze do 0,5 kg. Na větších řekách žijí 2 - 3 kg jedinci. Ti opravdu největší jsou velmi plaší a podaří se je přelstít jen těm nejzkušenějším rybářům. Nejsou nároční na druh potravy ani na kvalitu vody. Bylo zjištěno, že se často zdržují i v místech, kam ústí různé odpadní vody ( městské splašky apod.) Tloušť je všežravec, který je schopen se živit různými zbytky z kanalizace, ale i rostlinou potravou. Nepohrdne ani mrtvou rybou, utopenou myší nebo ovocem spadlým do vody. Přijímá potravu po celý rok.

Mladé ryby se drží v hejnech. Ti největší se ve vodě pohybují samotářsky. Rozmnožování probíhá na jaře, když jikrnačka naklade několik desítek tisíc jiker. Rybáři nevidí tlouště rádi v pstruhových tocích, protože pstruhům užírají potravu, ale škodí i požíráním plůdku a větších pstroužků. V těchto tocích tloušť využívá pro své stanoviště hlubší tůně a podemleté břehy, kde si vyhledává úkryt.