Candát obecný (Stizostedion lucioperca)

candat_obecny.jpg

Ilustrace: Květoslav Hísek, Naše ryby, Ottovo nakladatelství,s.r.o. 2000

Candát se u nás rozšířil se vznikem údolních nádrží na dolních tocích řek. Žije v mnoha místech Evropy, v povodí řek tekoucích do Baltského, Černého, Kaspického i Aralského moře. Má protáhlé tělo a dlouhou hlavu. Tlama je hodně ozubena. Několik velkých zubů v přední části tlamy nám prozradí, že jde o dravce. Zajímavé jsou skelné a opalizující oči.

V našich vodách se vyskytují jedinci 1 - 3 kg těžcí. Nalezneme je v čistších řekách a v přehradách. Mají v oblibě i slepá říční ramena, zatopené pískovny a důlní propadliny naplněné vodou. Během roku se ryba zdržuje ve velkých hloubkách. Na mělčí místa vyplouvají za potravou nebo v době tření. Potravou candátů jsou hlavně menší ryby: okouni, plotice, oukleje, ježdíci apod. Je zajímavé, že candáti loví většinou v menších skupinkách. Candát snese i poměrně slanou vodu, a tak je můžeme nalézt i v ústí řek do moře a v zálivech.

Candát se časo chová polouměle. To znamená, že se pohlavně zralí jedinci vyloví a nasadí do malých rybníčků nebo přímo sádek, kde jsou zbudována výtěrová hnízda z ostřic. Na tato hnízda se ryby v dubnu vytírají. Sádka se pak vypustí a hnízda jsou zabalena a rozesílána na různá místa. Jikry s podkladem se vysazují ve speciálních košíkách s pletivem, které je tak husté, že do nich nemohou proniknout škůdci, ale plůdek může vyplouvat ven.