Brhlík lesní (Sitta europaea)

 

brhlik_lesni01.jpg

brhlik_lesni02.jpg


Foto:  www.naturfoto.cz


Brhlík je jeden z mála ptáků, kteří zůstávají věrni místu svého narození. Zřídka se vzdálí více než 1 km, a to i v zimě, kdy se toulá za potravou. Obývá lesy severní Skandinávie,Anglie a severu Ruska. Žije na Sibiři až k břehům Ochotského moře, na Kurilských ostrovech i v Jakutsku. Jižněji ho najdeme v Japonsku, Číne, Afghanistánu, Íránu a Malé Asii. Dokonce i v pohoří Atlasu a v SZ Africe.

Staví si hnízda v dutinách stromů a je to podivuhodný stavitel - když je vchod do dutiny příliš velký, tak ho zalepí směsí hlíny a bláta tak, aby se protáhl pohodlně jen on sám. Práci vykonává samička a trvá jí celé týdny, než slepí  slinami kousky hlíny do kuliček a práci dokončí. Brhlík hnízdí nejraději v listnatých nebo smíšených lesích, v parcích, na hřbitovech nebo v alejích.  Brhlík umí výborně šplhat i hlavou dolů, ale vždy poskakuje bokem. Když najde v kůře potravu, napřed se otočí hlavou dolů a pak si teprve pochutná. Brhlík se ozývá krátkým pronikavým hvízdáním v rychlém sledu za sebou, a tak si vymezuje hranice svého revíru. Když zkusíte jeho hlas napodobit,  dostaví se časem rozčilený sameček, aby vetřelce zahnal. 

Samička i sameček nosí do hnízda stavební materiál, ale jde o hnízdo značně  neuspořádané - je to snůška lístků, úlomků větviček a kůry apod. Samička  přespává v hnízdě, i když v něm ještě nejsou vajíčka a sameček ji k domovu vždy doprovodí a sám pak zalétne do oddělené ložnice. Vajíčka se objeví v hnízdě koncem dubna v počtu 6 až 9 kusů. Jsou bílá a červenavě kropenatá. Samička sedí na vejcích sama 15 - 18 dní a sameček jí začne pomáhat až při  krmení mláďat. Ta rostou docela pomalu ve srovnání s jinými mláďaty: teprve za 24 - 28 dní jsou schopná letu. Brhlíci vychovají během roku jenom  jedno pokolení.

Převážná část potravy brhlíků je živočišného původu: hmyz, vajíčka mnišky, housenky a kukly motýlů, brouci, pavouci. Požírají ale i rostlinná semena: borovic, jedlí, smrků, jilmů, lip, olší a dubů. Dělají si také zásoby na horší časy, které zakrývají mechem. Jejich úkryty ale brzy objeví jiní ptáci (sýkory, strakapoudi...)

Zajímavé je, že brhlíci jsou  podle žkušeností ornitologů klidní ptáci, kteří si po kroužkování vezmou svojí odměnu i z ruky.