Bolen dravý (Aspius aspius)

  bolen_dravy.jpg

Ilustrace: Květoslav Hísek, Naše ryby, Ottovo nakladatelství, s.r.o. 2000

    
Bolen má štíhlé tělo a  celková souměrnost těla a ploutví prozrazuje, že jde o dobrého plavce. Velká ocasní ploutev je hluboce vykrojená a umožňuje pro dravce  tolik potřebné prudké pohyby. Stříbrné šupiny jsou drobné. Tlama je široká s tvrdými neozubenými pysky a spodní čelist přesahuje horní. V Evropě ja tato ryba poměrně častá, u nás žije hlavně na spodních tocích velkých řek a také v průtočných rybnících. Zdržuje se tam, kde je dostatek malých rybek, které mu slouží za potravu. Nejraději loví u hladiny oukleje. Tak se také často prozrazuje: při prudkém zalovení u hladiny se často ozve silné šlplouchnutí, které připomíná úder vesla o hladinu.

Rozmnožování si bolen odbývá na jaře v proudivých místech, nejčastěji pod jezy. Největší jikrnačky mohou vytřít až  100 000 jiker.

Větší, a tedy starší ryby, jsou velmi opatrné a rybářům se jen těžko podaří je přelstít. Bolen je typickou denní rybou, v noci odpočívá u dna.