Zblochan vodní (Glyceria aquatica)

zblochan_vodni01.jpg zblochan_vodni02.jpg zblochan_vodni03.jpg

Foto: www.herbar.cz

Lipnicovitá, vytrvalá, mohutná bažinná tráva rákosovitého vzhledu. Stébla dorůstají až do výšky 250 cm. Kvete v červnu až srpnu. Náleží mezi pozdnější trávy a často vytváří společenství s rákosem obecným. Roste hlavně v Evropě a Austrálii. U nás rozšířen v nížinách a pahorkatinách. Najdeme ho na březích stojatých nebo mírně tekoucích vod, v močálech, ve vodních příkopech a na jiných zamokřených místech. Vyhovují mu bahnité půdy s vysokým obsahem živin, přebytkem humusu a mělké vody. Silně kyselé půdy nesnáší.