Zábělník bahenní (Comarum palustre)

zabelnik_bahenni01.jpg  zabelnik_bahenni02.jpg

Foto: Hamerský potok o.s.

Vytrvalá, statná, polokeřovitá rostlina. Lidově se nazývá bahenní mochna. Kvete v červnu a v červenci. Vyskytuje se zvláště v Evropě. U nás je rozšířena od nížin až do podhorských oblastí. Vybírá si rašeliniště, bažiny, stojaté mělké vody, vodní kanály, příkopy a další zamokřená stanoviště. Její výskyt je spolehlivým ukazatelem bažin a rašelin.