Vrba ušatá (Salix aurita)

vrba_usata01.jpg vrba_usata02.jpg

Foto: Publikace Keře, nakladatelství Ikar Praha, 1998

Opadavý, silně větvený keř se šikmo odstávajícími větvemi. Bývá až 3 m vysoký. Ve střední Evropě se vyskytuje od nížin až do výšky 1 800 m. Má rád kyselé, vlhké až mokré, hlinité nebo písčité půdy s dostatkem rašelinného humusu. Najdeme ho na rašeliništích, v prameništích vodních toků, v mokřadech, na okrajích vod a příkopů. Semena jsou opatřena jako u všech vrb chocholkou chlupů a mohou být větrem roznášena na kilometry daleko. Tato vrba se snadno kříží s jinými druhy vrb.