Vrba popelavá (Salix cinerea)

vrba_popelava01.jpg vrba_popelava02.jpg vrba_popelava03.jpg

Foto: Publikace Keře, nakladatelství Ikar Praha, 1998

Foto: Hamerský potok o.s.

Opadavý keř se širokou a nahoře zploštělou korunou a špinavě šedou kůrou. Dosahuje výšky 4 - 5 m. Ve střední Evropě široce rozšířen v nížinách, ale roste až do výšky 700 m n.m. Půdu potřebuje vlhkou, hlinitou i písčitou, s dostatkem vápna, živin a humusu. Roste v příkopech, na okraji rašelinišť, v prameništích potoků, na vlhkých loukách, kde společně s dalšími vrbami tvoří světlé křoviny.Má velké nároky na stanoviště, a tak ji nenajdeme na zahradách.