Vrba jíva (Salix caprea)

vrba_jiva01.jpg vrba_jiva02.jpg vrba_jiva03.jpg vrba_jiva04.jpg  vrba_jiva05.jpg vrba_jiva06.jpg

Foto: www.botanika.wendys.cz

Nebo také vrba obecná je opadavý, málo větvený strom nebo keř. Výška až 10 m. Ve střední Evropě se vyskytuje od nížin až do výšky 2000 m. Roste na vápenité nebo kyselé půdě. Vyhovují jí kamenité, písčité i hlinité půdy, ale s trvalou vlhkostí a bohaté na živiny. Díky přenosu drobných semen větrem se dokáže rozšiřovat na velké vzdálenosti. Roste na okrajích lesů a cest, na mýtinách, často i ve městech. Je to významná včelařská rostlina.