Udatna lesní (Aruncus vulgaris)

udatna_lesni01jpg.jpg udatna_lesni02jpg.jpg udatna_lesni03jpg.jpg

Foto: www.botanika.wendys.cz

Růžovitá, vytrvalá, 20 - 150 cm vysoká statná rostlina. V červnu až červenci se objevují žlutobílé (samičí čistě bílé) květy uspořádané do vrcholového květenství. Je to druh horských niv a lesů, polovýslunný, náročný na vodu. Snáší i zamokření. Roste na čerstvých, slabě kyselých, humózních půdách, které jsou bohaté na živiny a chudé na vápno. Najdeme ji ve středních polohách i v horách při horských potocích, ve vlhkých lesích, na úpatí svahů. Je to chráněná okrasná rostlina.