Topol osika (Populus tremula)

topol_osika01.jpg  topol_osika02.jpg  topol_osika03.jpg   topol_osika04.jpg

Foto: www.botanika.wendys.cz

Opadavý, 10 – 30 m vysoký strom se širokou korunou a hluboce rozpukanou borkou.
Roste na kyprých písčitých, sprašových a hlinitých půdách, které jsou jen mírně živné, zásadité, vápnité i bez vápna a mírně kyselé. Ve střední Evropě se vyskytuje od nížin až do hor.
Je to pionýrská dřevina, jejíž semena se rozšiřují větrem a rychle klíčí. Strom se dožívá asi 100 let. Roste společně s břízou, jívou a duby ve světlých lesích, na kamenitých svazích a na podmáčených kamenitých plochách.
Rčení „třese se jako osika“ souvisí s tím, že listový řapík je kolmo zploštělý k čepeli ( na rozdíl od většiny ostatních dřevin). Již při slabém vánku se proto listy pohybují.