Smrk ztepilý (Picea abies)

smrk_ztepily01.jpg  smrk_ztepily02.jpg  smrk_ztepily03.jpg   smrk_ztepily04.jpg

Foto:  www.botanika.wendys.cz 

Jehličnatý, 30 – 50 m vysoký strom s pravidelnou kuželovitou korunou. Kmen může být tlustý až 2 m.  Roste na čerstvých, středně hlubokých až hlubokých půdách, na půdách vlhkých, mokrých, rašelinných až kamenitopísčitých a hlinitých. Vyskytuje se až do výšky 1 500 m v celé střední Evropě, východní Asii i Skandinávii.
Jehlice mají životnost 5 – 12 let. Smrku se daří v chladnějších polohách s vyšší vzdušnou vlhkostí a mírnější zimou. Dnešní oblast výskytu je mnohem větší, než původní rozšíření. Je to způsobeno tím, že byl od 18. století vysazován na velkých plochách a dnes je hospodářsky významnou a výnosnou lesní dřevinou.