Rdest kadeřavý (Potamogeton crispus)

rdest_kaderavy02.jpg

Ilustrace:  Jindřich Krejča, Rastliny vod, močiarov a lúk, Obzor 1970

Vytrvalá bylina s tenkým oddenkem. Kvete v květnu až září. U nás hojná hlavně v nížinách.
Je to vodní druh, který často pokrývá velké plochy vodních nádrží a jiných stojatých vod, jejichž hloubka nepřesahuje 3 m. Je dost citlivý na pokles  hladiny povrchové vody, kterému se neumí přizpůsobit. Vyžaduje vody bohaté na živiny, a proto při zvýšení obsahu dusíkatých látek dochází k jeho masovému rozšíření. V jeho porostu nachází úkryt i dostatek potravy mnoho ryb.