Psárka luční (Alopecurus pratensis)

psarka_lucni01.jpg psarka_lucni02.jpg

Foto: www.herbar.cz

Lipnicovitá, vytrvalá, svěže zelená tráva, která kvete v květnu až červnu. U nás hojná od nížin až do horského pásma.
Patří do skupiny vlhkomilných lučních druhů. Vyžaduje čerstvé a vlhké, hlinitojílovité, zřídka hlinitopísčité půdy, dobře zásobené humusem. Je vázaná na vysokou hladinu spodní vody ( 30 – 40 cm pod povrchem). Její stanoviště je často zaplavováno vodou. Je dobrým indikátorem zásob fosforu a dusíku v půdě. Hnojením se její výskyt znásobuje.
Pěstuje se jako kulturní krmná tráva. Je dost mrazuvzdorná a vydrží dlouhotrvající sněhovou přikrývku bez úhony. Je to jedna z nejčasnějších a nejproduktivnějších trav u nás.