Ostřice oddálená (Carex distans)

ostrice_oddalena01.jpg

Ilustrace:  Jindřich Krejča, Rastliny vod, močiarov a lúk, Obzor 1970

Šáchorovitá, vytrvalá, 15 – 60 cm vysoká bylina, která roste v hustých trsech. Kvete od května do června. Je rozšířena v celé Evropě, v Orientu, Přední Asii a severní Africe. U nás je hojná v teplejších oblastech.
Je to vlhkomilný druh, který se vyskytuje na mokrých loukách, v příkopech, na březích potoků a řek. Vyžaduje půdy bohatší na minerální látky, částečně vápenaté i slabě zasolené. Je charakteristická pro stanoviště, která jsou během roku víckrát zaplavována vodou.