Ostřice obecná (Carex nigra)

ostrice_obecna01.jpg ostrice_obecna02.jpg ostrice_obecna03.jpg

Foto: www.herbar.cz

Šáchorovitá, vytrvalá, drobnější až středně vysoká bylina. Může mít kolem 50 cm výšku. Kvete nejvíce v květnu, ve vyšších polohách v červnu a v červenci. Roste v Evropě, Asii a Americe. U nás rozšířena od nížin až do vysokohorských poloh. Najdeme ji ve vodních příkopech, na březích vod, na rašeliništích, slatinách, močálech, zamokřených loukách a pastvinách. Upřednostňuje kyselé půdy.