Metlička křivolaká (Avenella flexuosa)

metlicka_krivolaka02.jpg

Ilustrace:  Jindřich Krejča, Rastliny lesov, Obzor 1966

Lipnicovitá, vytrvalá, 30 – 70 cm vysoká, trsovitá bylina. Kvete v době letních prázdnin. Vyskytuje se poměrně hojně od nížin až do hor.
Vyžaduje čerstvé, humózní půdy a najdeme ji hlavně v jehličnatých a listnatých lesích. Často vegetuje i na vřesovištích a loukách ve vyšších polohách.