Medyněk vlnatý (Holcus lanatus)

medynek_vlnaty02.jpg

Ilustrace:  Jindřich Krejča, Rastliny vod, močiarov a lúk, Obzor 1970

Lipnicovitá, vytrvalá, do 1 m výšky dorůstající tráva. Kvete od června do srpna. U nás hojná od nížin až do hor.
Jedná se o nenáročný druh rostoucí na chudých, kyselejších, čerstvých až vlhkých, slabě dusíkatých půdách. Častý je i na hlinitopísčitém podkladu a rašelině. Je to mělce zakořeňující tráva, která na svazích ukazuje na silný stupeň eroze půdy a nedostatek draslíku. Roste na loukách, rašelinných loukách, okrajích bažin, úhorech apod. Na chudých půdách se vysévá, ale jako krmivo je málo vydatná. Spásají ji pouze ovce.