Lípa srdčitá (Tilia cordata)

lipa_srdcita01.jpg lipa_srdcita02.jpg

Foto: www.herbar.cz

Opadavý strom s hustou a širokou korunou. Může být vysoký 25 - 30 m. Ve střední Evropě se vyskytuje až do výšky 1500 m. Půda může být zásaditá až mírně kyselá. Má rád mělké až hluboké, kamenité, jílovité, sprašové i hlinité půdy. Roste i na svahových suťových půdách. Lípy se dožívají úctyhodného stáří až 1000 let a mohou mít kmen silný v průměru až 2 m. Netvoří čisté porosty, ale rostou společně s jinými listnáči nebo samostatně.