Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

kopriva_dvoudoma01.jpg kopriva_dvoudoma02.jpg kopriva_dvoudoma03.jpg kopriva_dvoudoma04.jpg

Foto: www.botanika.wendys.cz

Zástupce kopřivovitých. Vytrvalá, statná rostlina, kvetoucí od května do konce září. Roste na stanovištích s dostatkem dusíku, v lužních lesích, pobřežních houštinách, na rumištích, v příkopech apod. Vyskytuje se od nížin až do horského pásma. Je to léčivá rostlina s širokým využitím v lidovém léčitelství.