Kapraď samec (Dryopteris filix-mas)

kaprad_samec01.jpg  kaprad_samec02.jpg kaprad_samec03.jpg

Foto: www.botanika.wendys.cz

Patří mezi osladičovité. Je to vytrvalá, statná kapradina, 50 -150 cm vysoká. Listy má dlouhé 20 - 80 cm. Je rozšířena v listnatých a jehličnatých lesích, ale také na horských pastvinách a balvanitých sutích. Je to jedovatá i léčivá rostlina, ze které se sbírá oddenek. Má specifický zápach a sladce trpkou chuť. Také se používá jako okrasná rostlina v parcích a zahradách.