Jilm horský (Ulmus glabra)

jilm_horsky01.jpg jilm_horsky02.jpg jilm_horsky03.jpg jilm_horsky04.jpg

Foto: www.botanika.wendys.cz

Opadavý strom s okrouhlou korunou, 30 - 40 m vysoký. V Evropě rozšířen v roklinových a suťových lesích především v pahorkatině a v horách. Potřebuje zásaditou kamenitou, jílovitou i hlinitou půdu s dostatkem živin. Kvete poprvé ve 20 letech a dožívá se až 400 let.