Hruštice jednostranná (Orthilia secunda)

hrustice_jednostranna01.jpg  hrustice_jednostranna02.jpg hrustice_jednostranna03.jpg

Foto: www.herbar.cz

Vytrvalá bylina, obvykle 20 cm vysoká. Vyskytuje se roztroušeně po celém našem území, častěji v menších koloniích. Roste v borech, smrčinách a vzácněji i ve smíšených listnatých lesích. Nemá příliš vyhraněné nároky na půdu, ale častější je na půdách minerálně bohatších. Zvonkovité květy jsou uspořádány v jednostranném hroznu.