Hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba)

hrotnosemenka_bila01.jpg

Ilustrace:  Jindřich Krejča,  Rastliny vod, močiarov a lúk, Obzor 1970

Šáchorovitá, vytrvalá, 15 – 60 cm vysoká bylina. Kvete o letních prázdninách. Je rozšířena téměř v celé Evropě, mimo arktických oblastí a okolí Středozemního moře.
Jedná se o mokřadní druh, který roste na rašeliništích a na okrajích tůní a jiných vodních ploch.