Dub letní (Quercus robur)

dub_letni01.jpg  dub_letni02.jpg dub_letni03.jpg dub_letni04.jpg  dub_letni05.jpg

Foto: www.botanika.wendys.cz

Opadavý strom se širokou korunou, který dosahuje výšky 30 - 40 m. Ve střední Evropě je široce rozšířený od nížin až do pahorkatin a podhůří. Vybírá si hluboké a vlhké půdy hlinité nebo humózní písčité. Je důležitou složkou některých lužních lesů, dubo-habrových hájů apod. Začíná kvést až v 15 - 20 letech a může se dožít 500 - 800 let.