Dřípatka horská (Soldanella montana)

dripatka_horska01.jpg  dripatka_horska02.jpg  dripatka_horska03.jpg  dripatka_horska04.jpg

Foto:  www.botanika.wendys.cz

Prvosenkovitá, vytrvalá, 10 – 20 cm vysoká bylina s plazivým oddenkem. Stvol je vzpřímený, bezlistý, listy tvoří přízemní růžici. Květy jsou  modrofialové a objevují se v květnu až červnu. Roste na vlhčích, stinných a na minerální látky chudých stanovištích hlavně v horských oblastech. Je zákonem chráněná.