Bříza pýřitá (Betula pubescens)

briza_pyrita02.jpg

Ilustrace: Jindřich Krejča, Rastliny lesov, Obzor 1976

Opadavý, 10 – 30 m vysoký strom s jedním nebo více kmeny, vzpřímenými větvemi a volnou korunou.
Roste na mírně živných a kyselých hlinitých nebo humózních písčitých půdách, které jsou vlhké nebo stále mokré. Ve střední Evropě se vyskytuje od nížin až do hor. Je charakteristickým druhem podmáčených porostů bříz a olší. Najdeme ho i na rašeliništích, kde však při trvalém nedostatku živin zůstává menší a méně se rozvětvuje. Často roste společně s vrbou ušatou, olší lepkavou a olší šedou.