Houby

Houby jsou dnes považovány za samostatnou skupinu živých organismů. Od zelených rostlin se liší tím, že nemají zeleň listovou, tzv. CHLOROFYL. Jejich buňky jsou tvořeny chitinem. Energii získávají tak, že rozkládají organické látky. Z tohoto důvodu jsou nepostradatelné pro koloběh látek v přírodě. Houby jsou všude kolem nás a jsme s nimi mnohostranně spojeni. Mohou napadat živé organismy: paraziti nebo původci mykóz. Mohou ale i pomáhat a využívají se v medicíně: antibiotika. Mají neblahý vliv na potraviny: kvasinky a plísně nám potraviny znehodnocují, ale zase naopak nám umožňují jiné důležité potraviny vyrábět: pivovarské, pekařské kvasinky, ušlechtilé plísně na výrobu sýrů apod.

Člověku nejznámější jsou tzv. velké houby s nápadnými plodnicemi, které se sbírají k jídlu. Jejich tělo se skládá z bezbarvé spleti vláken, která se nazývají HYFY. Soubor hyf nazýváme PODHOUBÍ (mycelium). Podhoubí je citlivé na světlo a roste skrytě v půdě, v mrtvém nebo živém dřevě, v těle zvířat nebo vzácněji v těle jiných hub. Za dobrých podmínek se z podhoubí vytvoří plodnice, kterou již můžeme vidět. Plodnice slouží lidem k jídlu v případě, že se jedná o jedlou houbu. Její hlavní význam ale spočívá v rozmnožování hub. V plodnicích se tvoří VÝTRUSY (spory), které jsou veliké jen několik tisícin milimetru, a tak se mohou bez problémů rozšiřovat větrem. Někdy se šíří výtrusy i za pomoci hmyzu nebo savců. V příhodných podmínkách výtrus vyklíčí a vytvoří nové podhoubí.

Houby, které se živí rozkladem humusu, mrtvého dřeva apod. se nazývají SAPROFITI. Jiné houby napadjí živé organismy a škodí jim. Takové se nazývají PARAZITI. Velmi důležité jsou houby, které žijí ve společenství s lesními stromy. Jejich podhoubí proniká do kořenů stromů a podporuje tím příjem vody a jiných důležitých látek. Houba naproti tomu získává od stromu jeho asimiláty. Tento druh spolupráce (symbiózy) se nazývá MYKORHIZA. Takové houby jsou pro zdravý vývoj lesa nepostradatelné.